Sắp xếp mã:
Hiển thị
  • Xem theo

Bình Phong Gỗ – Lá Gỗ

Liên Hệ 0911403991
0Đánh giá
Liên Hệ 0911403991

Bình Phong Gỗ – Lá Gỗ

Kích cỡ: 4 cánh x 170 cm x 47 cm

Màu sắc khung: Nâu

Lá Gỗ: chọn lựa giữa các màu STW-001 -> STW-004

Đọc tiếpQuick View

Bình Phong Gỗ – Tăm Tre

Liên Hệ 0911403991
0Đánh giá
Liên Hệ 0911403991

Bình Phong Gỗ – Tăm Tre

Kích cỡ: 4 cánh x 170 cm x 45 cm

Màu sắc khung: Đen

Tăm Tre: chọn lựa giữa các màu BB-060>BB-064

Đọc tiếpQuick View

Bình Phong Gỗ – Tăm Tre

Liên Hệ 0911403991
0Đánh giá
Liên Hệ 0911403991

Bình Phong Gỗ – Tăm Tre

Kích cỡ: 4 cánh x 170 cm x 45 cm

Màu sắc khung: Đen

Tăm Tre: chọn lựa giữa các màu BB-057>BB-059,BB-053

Bình phong là một loại sản phẩm nội thất lưu động, được sử dụng rộng rãi, ngoài tính năng ngăn cách và tạo không gian riêng tư, bình phong còn có thể dùng để trang trí nội thất, cản sáng và gió.

Đọc tiếpQuick View

Bình Phong Gỗ – Tăm Tre

Liên Hệ 0911403991
0Đánh giá
Liên Hệ 0911403991

Bình Phong Gỗ – Tăm Tre

Kích cỡ: 4 cánh x 170 cm x 45 cm

Màu sắc khung: Đen

Tăm Tre: chọn lựa giữa các màu BB-050>BB-052,BB-054>BB-056

Đọc tiếpQuick View

Bình Phong Gỗ – Tơ-Đay-Cỏ-Giấy

Liên Hệ 0911403991
0Đánh giá
Liên Hệ 0911403991

Bình Phong Gỗ – Tơ Đay Cỏ Giấy

Kích cỡ: 4 cánh x 170 cm x 45 cm

Màu sắc khung: Đen

Đọc tiếpQuick View

Bình Phong Gỗ – Vải Lưới

Liên Hệ 0911403991
0Đánh giá
Liên Hệ 0911403991

Bình Phong Gỗ – Vải Lưới

Kích cỡ: 4 cánh x 170 cm x 45 cm

Màu sắc khung: Đen

Đọc tiếpQuick View